21 Dek 2018

Ərəb dili kurslarına qəbul davam edir

Azərbaycanda ərəb dilinə artan marağı nəzərə alaraq Advanced Education ərəb dili kursları təklif edir. Ərəb dili dünyanın bir çox ölkələrində rəsmi statusa malik ve geniş yayılmış dillərdən biridir.

Dünyada 300 milyondan çox insan bu dili ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edir.

Bizim təklif etdiyimiz ərəb dili kursu təcrübəli müəllim tərəfindən tədris olunur, həmçinin tələbələr dilin daşıcıyısı olan ərəb mütəxəssislərlə ünsiyyət imkanı əldə edə biləcəklər ki, bu da dilin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün son dərəcə faydalıdır.