Ərəb dili

Bu gün ərəb dili, BMT – nin rəsmi dillərindən biri olub, dünyanın 26 ölkəsində, rəsmi dil statusuna malikdir. Dünyada 300 milyondan çox insan bu dili ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edir. Zəngin şərqşünaslıq məktəbinə malik olan Azərbaycanda, ərəb dilinin tədrisi və bu dilə tələbat son 5 ildə qat-qat artmışdır. Bu, əsasən, ölkəmizə bir çox Yaxın Şərq dövlətlərindən, çoxsaylı ərəb turistlərin gəlişi ilə əlaqədardır.
Advanced Education turizm, ticarət, iaşə və başqa sektorlarda çalışan insanlar üçün, habelə ərəb ölkələrinə təhsil almağa və ya işləməyə yollanacaq insanlar üçün effektiv ərəb dili kursları təşkil edir.

Qeydiyyat: Ərəb dili

Qeydiyyatdan keç

Bu kursu paylaş